Liên hệ nhận báo giá

Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần báo giá sản phẩm xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 0934503848 – 0936386655.

Hoặc điền thông tin vào form bên cạnh. chúng tôi sẽ liên hệ lại! Xin cảm ơn!

  Số điện thoại:

  Tên Công ty, tổ chức hoặc đơn vị đang công tác:

  Báo giá hệ thống hội nghị truyền hình Polycom, Sony, Aver

  HOTLINE: 0934503848-0966399534

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 2 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 3 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 4 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 5 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 6 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 7 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 8 Điểm

  BÁO GIÁ – Giải pháp HNTH SONY – 9 Điểm

  BÁO GIÁ – 2 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 3 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 4 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 5 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 6 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 8 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 10 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 12 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – 15 Điểm – Giải pháp HNTH POLYCOM

  BÁO GIÁ – Hội Nghị Truyền Hình- AVER

  BÁO GIÁ – Camera mở rộng cho HNTT SONY