Thiết bị hội nghị truyền hình AVer PTC115

Liên hệ: 0934503848

AVer PTC115

  • 15X Optical Zoom
  • FOV 120°
  • Wide Area Tracking
  • HDMI/3G-SDI/IPOutput
  • Full HD 1080p60
  • Multi-Presenter Detection
Tải báo giá