Polycom EagleEye Acoustic Camera

Liên hệ: 0934503848

Hệ thống hội nghị truyền hình được hỗ trợ:
  •  Hệ thống HDX 6000, 7000, 8000 và 9000 (EagleEye III)
  •  Hệ thống nhóm 300, 500 và 700 (EagleEye III và EE IV)
  •  Nguồn được cung cấp từ đầu vào HDCI một trên codec HDX
  •  Nếu sử dụng cổng số hai trên HDX, phải sử dụng nguồn điện tùy chọn – 1465-52733-040

Bảo hành: 12 tháng.

PN: 2624-65058-001

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon